Program

Další týden Medvíďat…

Pondělí 24. 10.
Dnes ráno jsme se na přání dětí uchýlili do třídy, děti si stavěly z dřevěných kostek a potom si razítkovaly. Po svačině jsme se vypravili ven. Na děti čekal zakrytý papír a jejich úkolem bylo uhádnout, co by tak na papíře mohlo být nakresleno. Papír se vždycky trošku odsunul a ukázal tak, další kousek hádanky. Nakonec děti správně odhalily, že je na papíře nakreslen strom. Ale jak, děti vlastně poznaly, že se jedná o strom (určení základní charakteristiky stromu), poté jsme si řekli jaké stromy děti znají a přitom jsme narazili na to, že mezi jmenovanými byly i keře (vysvětlení rozdílu mezi stromem a keřem). Nakonec jsme si z větví, které měly původně sloužit na táborák, zkusili poskládat na terase školky strom. Lukáška potom napadl úžasný nápad, zkusit si na náš postavený strom „vylézt“, a tak děti postupně „lezly“ po stromě, někdo chtěl lézt po kmenu, jiný po větvích. Nakonec jsme se vydali i s vozíčkem na vycházku ke Košináři. Ke Košináři jsme nakonec nedošli, ale zvládli jsme dojít napůl cesty k našemu oblíbenému „brodu“. Děti, které měly gumáky si zkusily přebrodit vodu a ostatní si pohrály s blátem, které bylo všudy přítomné. Po chvíli her jsme se museli chtě nechtě vrátit na oběd.
Úterý 25. 10.
 
Jelikož nám hned o rána pršelo, rozhodli jsme se den začít ráno uvnitř ve školce. Nejprve jsme se protáhli a zkusili si jógovou pozici STROM, když máme teď toto téma. Poté k nám zavítal pan hajný a přinesl nám kartičky stromů v košíku, z kterého jsme si všichni tahali svůj strom, který jsme se pokusili pojmenovat, když jsme nevěděli, pan hajný nám poradil, ale alespoň jsme identifikovali, zda se jedná o listnatý nebo jehličnatý strom.Následovala procházka, jejímž cílem bylo najít různobarevné listy, které si vylisujeme a použijeme na další tvoření.
Středa 26. 10.
Ve středu ráno byla vytížená blátivá kuchyně. Kluci si vytvořili obchod a prodávali koření. Po svačině jsme se rozdělili. Se skupinou, která nebyla na angličtině jsme se přivítali v kruhu a každý vybubnoval své jméno a název některého stromu. Ukázali jsme si, jaké druhy stromů nás obklopují. Povídali jsme si, jak jednotlivé druhy stromů od sebe odlišíme. Zahráli jsme si pohybovou hru s bubnem. Jeden z nás vždy bubnoval a měnil rytmus. Podle rytmu a intenzity jsme běhali. Když bubnující přestal, řekl název nějakého stromu a ten strom jsme hledali. Po obědě se četla pohádka, kreslilo se a vystřihovalo. Starší děti připravili s nadšením pro ostatní odpolední svačinu. Prožili jsme příjemný den.
Čtvrtek 27. 10.
Ve čtvrtek ráno se vařilo v blátivé kuchyni. Děti se staly zedníky a stavěly zeď, vytvořily si na stavbu maltu. Po svačině jsme si v kruhu povídali, kam bychom dneska chtěli vyrazit na průzkum. Každý si našel svůj strom. Vytvořili jsme frotáž kůry, hledali jsme rozdíly v jednotlivých strukturách. Vydali jsme se lesní cestou směrem ke kamenům. Bojovníci s Kristiánem zmizeli v houští a ostatní děti si vytvořily podzimní paletku z přírodnin. Odpoledne jsme si četli pohádkové příběhy a věnovali se klidovým činnostem. Nespící děti přichystaly pro své mladší kamarády opět odpolední svačinu.