Režim dne

čas činnost

7:00 – 7:10

8 – 8:10

předávání dětí na zastávce Okounová (začátek a konec školky lze upravit či prodloužit dle přání rodičů), po celý týden můžete využít i  druhé předávání v 8 – 8.10

na Doubravce se děti předávají do školky v době od 7 do 8,45 h.

7:10– 7:40 cesta ke školce, možnost předání u mostu na Prokopávce
7:50 – 8:40 možnost přivést dítě přímo do školky

8:00 – 8:45

volná hra dětí venku či uvnitř

Děti si dle své volby vybírají z aktivit (malování, panenky, stavebnice, stavění bunkrů, odpočinek, čtení, pokusy, kostýmy, …). Pedagog má roli pozorovatele, poradce, pomocníka.

8:45 – 9:00

ranní kruh

Rituál přivítání (básnička, písnička s tanečkem), uvedení do dne (motivace celého dne, program – co dnes podnikneme, co zažijeme, na co se můžeme těšit…).

Medvědí rozcvička pod vedením fyzioterapeuta (cviky s říkankami pro podporu kladného vztahu ke cvičení, správného držení těla, k protažení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů).

 9:00 – 9:30 osobní hygiena, rituál (rytmizovaná básnička, píseň)svačinka

9:30 – 11:45

pobyt v lese, hlavní činnosti

řízená i volná činnost

rozvoj psychomotorických schopností: pohybové hry, říkadla spojené s pohybem, tanečky

rozvoj jemné motoriky

rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru

poznávání přírody všemi smysly – pozorování, čichání, pokusy a experimenty (Plave dřevo i kámen? Co je uvnitř kaštanu? Jak visí šiška na stromě? … )

sebepoznání, hledání a posouvání svých hranic (Vylezu na strom? Seskočím sám z pařezu? …)

11:45 – 12:30 osobní hygiena, rituál  (rytmizovaná básnička, píseň)oběd
12:30 – 13:00 předávání dětí, které odcházejí po obědě
12:30 – 14:00 polední klid, četba pohádek a příběhů, odpočinek 
14:00 – 14:30 osobní hygiena, rituál  (rytmizovaná básnička, píseň), svačinka
14:30 – 15:30 odpolední program, volná hra dětí (venku či uvnitř), možnost vyzvednutí dětí přímo ve školce
15:40 – 16:15 cesta ze školky
16:15 – 16:30 předání dětí rodičům