Pravidla

Pravidla lesa jsou důležitá z důvodů bezpečnosti. Pomáhají ke společnému fungování a pohybu jak pedagogům, tak Medvíďatům. Pravidla jsou pravidelně připomínána. Jsou přirozenou součástí fungování skupiny.

 1. Nenosím si žádné sladkosti ani hračky.
 2. Přicházím do školky zdravý.
 3. Mám správné oblečení a vybavení do přírody, s ohledem na roční dobu.
 4. V případě zhoršení zdravotního stavu, úrazu, změny místa vyzvednutí dětí zavolá učitel rodiči.
 5. Pokud na mě někdo volá jménem, vždy odpovím.
 6. Zůstávám na dohled dospělého.
 7. Když si dohraji, uklidím hračku zpět.
 8. Při jídle sedím.
 9. Chováme se k sobě s respektem (respektujeme přání druhých, pokud si chci půjčit kamarádovu hračku nebo se zapojit do jeho hry, domluvím se s ním).
 10. Konflikty řešíme slovně (učíme se vyjadřovat své pocity), nenásilně s úctou k druhému.
 11. Odpadky si odnesu v batůžku nebo je vyhodím do koše.
 12. K přírodě se chovám ohleduplně.DSCN4401
 13. Pokud si hraji s klacíkem, šiškami nebo kamínky, dávám pozor, abych neohrozil ostatní.
 14. Pokud chci sníst něco, co jsem našel v lese, zeptám se průvodce.
 15. V lese se pohybuji jen s kamarády a průvodci.

 

Pravidla při cestě do školky a ze školky

 1. Každý má reflexní vestu.
 2. Při cestě přes most jdeme za sebou a držíme se zábradlí.
 3. Jede- li auto, průvodcenás upozorní domluveným signálem, a my uhneme mimo silnici.
 4. První a poslední jdou průvodci, děti mezi nimi.