O školce

Lesní školka Medvíďata se inspiruje konceptem lesních mateřských škol. Školku najdete v Plzni v Bolevci a na Doubravce.

Vzdělávání probíhá formou tématických bloků, které trvají 4 – 6 týdnů, pracujeme s motivací dětí k učení a využíváme nejrůznějších pomůcek. Učíme se angličtinu – každou středu, hravou formou s pomocí básniček, písniček, her a pobytu venku.

Naším zázemím je prostorná skautská základna u Seneckého rybníka a skautský domeček u sv. Jiří. Pobyt a činnosti v přírodě kombinujeme s pobytem a činnostmi v budově (chceme děti rozvíjet ve všech oblastech a některé aktivity se venku realizují obtížně).

V Bolevci funguje Lesní mateřská škola Medvíďata (zapsaní do školského rejstříku), na Doubravce i v Bolevci pak také lesní klub.

Poskytujeme celotýdenní provoz od 7 h do 16,30h.

Navštěvovat nás mohou děti ve věku 2 – 6 let.  Rodiče mají možnost navštívit školku s dětmi (po domluvě).

O skupinu max. 16 dětí se starají dva pedagogové – průvodci, kteří mají roli pozorovatelů, poradců, kamarádů… Berou dítě jako rovnocenného partnera, respektují ho a rozvíjí jeho individualitu.

Jsme členy Asociace lesní mateřských škol.

 • Hledáme své první kamarády, učíme se rozdělit se, domluvit se, spolupracovat a hrát si společně!
 • Jsme venku (skoro) za každého počasí!
 • Poznáváme doopravdy - zapojujeme všechny smysly!
 • Poznáváme doopravdy - zapojujeme všechny smysly!

Cíle školky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (oficiální dokument MŠMT).

Naším záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Cílem Medvíďat je dítě jako samostatná osobnost zvládající nároky života (které jsou na něj běžně kladeny nebo ty,  které ho čekají v budoucnu). Chceme děti vychovávat skrze přírodu – pobytem v ní, jejím poznáváním, zkoumáním, atd. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti je díky ní mnohem intenzivnější.

Zaměřujeme se na

 1. rozvoj psychomotoriky (pestrými podněty a každodenním pobytem v přírodě)
 2. rozvoj osobnosti dítěte
 3. rozvoj smyslového vnímání (přímou zkušeností)
 4. podpora zdraví a zdravého životního stylu
 5. pomoc s chápáním světa
 6. motivaci k poznávání a experimentování
 7. seznámení s přírodními i společenskými hodnotami, budování úcty k přírodě
 8. podporu rodinného života, spolupráci s rodiči (setkávání, spoluvytváření přívětivého prostředí)
 9. spokojenost a pohodu dětí
 10. prožití celého roku naplno, v souladu s ročním cyklem (změny období, svátky, …)

Přejeme si usměvavé, zdravé a spokojené děti, které jsou rády venku v přírodě, běhají, hrají si, skotačí, objevují okolní svět, ptají se, naslouchají, hledají a překonávají sami sebe….