Zápis na rok 2018/2019

Momentálně připravujeme informace k zápisům na rok 2018/2019 a termíny dnů otevřených dveří.

Směřujeme k tomu aby v příštím roce fungovala Medvíďata takto:

– v Bolevci – u Seneckého rybníka, rejstříková mateřská škola a dále i lesní klub (děti 2 – 6 let) – skupinka 15 dětí ve věku 3 – 6 let a skupinka 7 dětí ve věku 2 – 3,5 roku. Provoz 7 – 16,15 h (se srazem na zastávce Okounová).  Momentálně probíhá velká rekonstrukce zázemí a zároveň zapisujeme školku do školského rejstříku (budeme moci přijímat i děti na povinnou předškolní docházku).

– u sv. Jiří na Doubravce – lesní klub (školka) pro děti ve věku 2 – 6let. Zde by měla fungovat jedna třída o cca 15 dětech.

Zápis bude prohíhat v květnu 2018, předzápis pro stávající děti a jejich sourozence v dubnu,  informace uveřejníme v první polovině března.